Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Post Archive by Month: december,2023

Pojmy v personalistike #2

V druhej časti blogu o personalistike sa povenujeme pojmom, s ktorými sa často stretávame aj my personalisti, ale aj vy ako uchádzači o zamestnanie, či zamestnanci. Sú nimi pracovná zmluva a náležitosti pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Povinným obsahom pracovnej zmluvy sú štyri podstatné náležitosti, ktorými sú: Druh práce,

Continue reading

Pojmy v oblasti personalistiky

Pojmy v Personalistike: Chápanie Fyzickej Osoby, Právnickej Osoby, Zamestnanca a Zamestnávateľa Personalistika je oblasť, ktorá sa zaoberá riadením ľudských zdrojov v organizáciách. Pre porozumenie tejto oblasti je dôležité ovládať základné pojmy, ktoré sú s ňou spojené. V tomto článku sa pozrieme na štyri kľúčové pojmy v personalistike: fyzická osoba, právnická osoba, zamestnanec a zamestnávateľ. Fyzická Osoba: Fyzická osoba je individuálna

Continue reading
management solutions

Spoľahlivý partner v recruiting riešeniach Management Solutions, s.r.o.