Cookie Consent by Free Privacy Policy website
management solutions

Čomu sa venujeme a v čom sme doma...

management solutions

Čomu sa venujeme a v čom sme doma...

Riešenia Managementu

Profesionalita

Profesionalitu potvrdzuje znalosť štandardov práce v personálnej oblasti, no hlavným garantom sú naši ľudia, na ktorých odbornosť kladieme veľký dôraz.

Orientácia na klienta

Servis súvisiaci s výberom zamestnancov je zameraný na potreby a podmienky klientov. Pomáhame firmám prispôsobiť sa neustálym zmenám na trhu práce s prihliadnutím na maximálnu kvalitu a ziskovosť.

Priemysel

Personálne služby orientujeme hlavne na oblasti elektrotechnického priemyslu, automotive, strojárenstva, engineeringu, výroby, logistiky a distribúcie.

Solutions of Management

Professionals

Profesionalitu potvrdzuje znalosť štandardov práce v personálnej oblasti, no hlavným garantom sú naši ľudia, na ktorých odbornosť kladieme veľký dôraz.

Client oriented

Servis súvisiaci s výberom zamestnancov je zameraný na potreby a podmienky klientov. Pomáhame firmám prispôsobiť sa neustálym zmenám na trhu práce s prihliadnutím na maximálnu kvalitu a ziskovosť.

Industry

Personálne služby orientujeme hlavne na oblasti elektrotechnického priemyslu, automotive, strojárenstva, engineeringu, výroby, logistiky a distribúcie.

Personálny leasing a dočasné priradenie

Personálny leasing je modernou a flexibilnou alternatívou riešenia kolísavých potrieb personálneho zabezpečenia spoločnosti v požadovanom čase a so želanou kvalitou. Prináša množstvo výhod pri nových projektoch, ale aj pri nárazových, alebo neočakávaných personálnych potrebách. Služba je vhodná tak pre pracovné pozície vo výrobe, ako aj pre vyšší manažment.

Personálny leasing a dočasné priradenie

Personálny leasing je modernou a flexibilnou alternatívou riešenia kolísavých potrieb personálneho zabezpečenia spoločnosti v požadovanom čase a so želanou kvalitou. Prináša množstvo výhod pri nových projektoch, ale aj pri nárazových, alebo neočakávaných personálnych potrebách. Služba je vhodná tak pre pracovné pozície vo výrobe, ako aj pre vyšší manažment.

Služba je vhodná pre rozbehnutie nových spoločností, kde je potrebné, aby sa manžéri venovali implementácii procesov. Zabezpečíme vyčlenenie operatív, kompletnú personálnu starostlivosť, preberieme nových zamestnancov do pracovného vzťahu.

Outsourcing

Outsourcing

Služba je vhodná pre rozbehnutie nových spoločností, kde je potrebné, aby sa manžéri venovali implementácii procesov. Zabezpečíme vyčlenenie operatív, kompletnú personálnu starostlivosť, preberieme nových zamestnancov do pracovného vzťahu.

Recruitment

Cieľom je vyhľadať a odporučiť najvhodnejších kandidátov na trhu práce na všetky druhy pracovných pozícií, na požadovanej úrovni a v požadovanom odbore. Kandidáti sú hodnotení odbornými konzultantmi, čím sa výrazne ušetrí čas manažérov zapojených do výberového procesu s vysokou mierou garancie.

Recruitment

Cieľom je vyhľadať a odporučiť najvhodnejších kandidátov na trhu práce na všetky druhy pracovných pozícií, na požadovanej úrovni a v požadovanom odbore. Kandidáti sú hodnotení odbornými konzultantmi, čím sa výrazne ušetrí čas manažérov zapojených do výberového procesu s vysokou mierou garancie.

Predstavuje cielené vyhľadávanie a výber konnkrétnych kandidátov. Rieši profesionálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov pre vyšší a stredný manažment, ako aj špecializované pozície, dodržujúc vysoký stupeň diskrétnosti.

Executivesearch

Executivesearch

Predstavuje cielené vyhľadávanie a výber konnkrétnych kandidátov. Rieši profesionálne poradenstvo v oblasti vyhľadávania a výberu zamestnancov pre vyšší a stredný manažment, ako aj špecializované pozície, dodržujúc vysoký stupeň diskrétnosti.

management solutions

Spoľahlivý partner v recruiting riešeniach Management Solutions, s.r.o.